Marseille – srdce Provence

marseille-668732_1280Srdcem s pravidelným tepem a centrem všeho dění, taková je Marseille. Někdo si jí možná vybaví ve spojení s přístavem, někdo zase při vzpomínce slavného ostrova If.

Historie Marseille

Město založili iónští kolonisté kolem roku 600 př.n.l. Roku 49 před kristem bylo město osbazeno Římany a v tomto období se také proslavilo jako významný přístav. Lodní doprava přivážela zboží z dalekého Orientu a dále pak do západní Evropy. Po křížáckých válkách jeho sláva jako přístavního města stoupla, protože začalo o své zákazníky v lodní přepravě bojovat s nedalekým Janovem. Roku 1481 byla společně s Provence připojena k Francii. M2sto zasáhla i morová rána a do Marseille vypravila Paříž pře 500 dobrovolníků s bojovou písní, která byla později nazývána jako Marseillaisa a stala se podzěji státní hymnou Francie.

 

Památky ve městě

Co byste určitě neměli minout je starý přístav Viex-Port, který se nalézá v malebné zátoce, kterou obkolopují restaurace a bary. Původně byla zátoka také přístavem, ale dneska tu najdeme jen rybářské lodě a jachty. Vedle zátoky stojí dvě pevnosti – severní St.Jean a jižní St.Nichola. Nad starým přístavem se ční bazilika Notre-Dame de la Garde v románsko-byzantském slohu v létech 1854-63. Jihozápadní část přístavu přitahuje oči kostelem sv.Viktora, který byl původně součástí opatsvtí zničeného v průběhu francouzské revoluce. Na sever of staréh přístavu uvidíte opevnění a za ním se schovává marseillská katedrála (Cathédrale de la Major). Chrám byl postavený v 19.stol. A je 140 m dlouhý a 70 m vysoký. Jižním směrem od katedrály pak stojí románský kostel St. Laurent ze 12.stol.calanques-284463_1280

Okolí Marseille

Než do Marseille přijedete uvidíte pobřežní vrchovinu Calanques (je součástí národního parku Calanques), kdy je nejvyšším bodem Mont Puget (563 m), který je součástí druhohorních

vápancovýcg útesů. Majestátní útvar má do délky kolem 20 km a široký je místy až 4 km. Před Marseille je v moři několik malých ostrůvků, kterým dominuje známý ostrov If se stejnomenným hradem z poč. 16.stol v němž bývala věznice. Známý je především z románu Alexanda Dumase Hrabě Monte Christo.